მცენარეების სამკურნალო ძალა

ყველა მცენარეს გააჩნია სამკურნალო ძალა. იგი აკუმულირებულია ფესვებში, ღეროში, ყვავილებში, ნაყოფში, ქერქსა და ფოთლებში.

ფოთლებში აკუმულირებულია მზის ენერგია, რომელს CO2 -თან ერთად გამოიყენება ფესვების და მიწისზედა ნაწილების ყვავილობისთვის და ნაყოფის კვებისთვის. გარდა ამისა ფოთლები გამოყოფენ ჟანგბადს, რითაც ისინი ასრულებენ ენერგიის წარმოქმნის ფუნქციას.

მცენარეები და ცხოველები ცხოვრობენ სიმბიოზში. მცენარეები გამოყოფენ ჟანგბადს, რომელიც აუცილებელია ცხოველების სიცოცხლისათვის, ხოლო ცხოველები გამოყოფენ ნახშიროჟანგს , რომელსაც იყენებენ მცენარეები. მცენარეების ფოთლები გაჯერებულია ცის და მიწის ენერგიით. ცის ენერგია ფოთლებით ჩადის ფესვებამდე, ხოლო მიწის ენერგია ფესვებიდან ადის ფოთლებამდე.

როგორც ადამიანი და ნებისმიერი ცოცხალი არსება, ასევე მცენარეებსაც აქვთ სასიცოცხლო ბიოელექტრული ენერგი, ამიტომ გამოიყენება ადამიანის გამოჯანმრთელებისთვის.

Comments are closed.